Prowadzenie zajęć dodatkowych związanych z fotografią

Oferuję prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w przedszkolach, szkołach i domach kultury. Celem ogólnym zajęć jest zainteresowanie dzieci tematyką, poszerzenie ich wiedzy i umiejętności związanych z fotografią. Chcę przedstawić dzieciom zarówno użytkową jak i artystyczną funkcję fotografii. Chciałabym poprzez zainteresowanie dzieci fotografią sprawić, że będą uważniej przyglądały się otaczającemu światu i zaczęły bardziej świadomie oglądać fotografie znajdujące się w ich otoczeniu. Zajęcia obejmują między innymi: naukę obsługi aparatu, robienia zdjęć, zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi w zawodzie fotografa, zabawa z fotografią.

Istnieje możliwość zapoznania się z materiałami z wcześniej przeprowadzonych przeze mnie zajęć.